Σχεδιασμός φακέλου

απο την web promotion

Σχεδιασμός φακέλου

Η ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει και την δημιουργία φακέλου για την αποστολή των επιστολόχαρτων προς τους πελάτες σας. Η σχεδίαση του φακέλου γίνετε ανάλογα με την επιχείρηση σας και πολλές φορές είναι αρκετή μονο η τοποθέτηση του λογότυπου στο σωστό σημείο πάνω στον φάκελο.

Υπάρχουν διάφορα είδη φακέλων που μπορείτε να επιλέξετε για τον εταιρικό σας φάκελο.

Σχεδιασμός φακέλου