Στατική ιστοσελίδα

Τι είναι ; απο την web promotion

Σχεδιασμός στατικής ιστοσελίδας

Στατική ιστοσελίδα είναι μια ιστοσελίδα, η οποία για να ανανεώσει κάποιος το υλικό της, θα χρειαστεί κάποιο ειδικό πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων ή κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου κώδικα όπως το notepad που βρίσκεται στα windows ή το notepad++. Για να σχεδιάσει ή να επεξεργαστεί κάποιος μια στατική ιστοσελίδα χρειάζονται γνώσεις μιας γλώσσας προγραμματισμού η οποία ονομάζεται HTML.

Σχεδιασμός στατικής ιστοσελίδας

Η στατική ιστοσελίδα είναι στην ουσία απλά έγγραφα HTML. Συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσεις (links) ενώ δέχονται σε στατικές ιστοσελίδες προσθέτουμε φωτογραφίες κείμενα, φόρμα επικοινωνίας κλπ.

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι κατάλληλες για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προβάλουν κάποιους γενικούς τομείς της επιχείρησης τους

Οι αλλαγές στις στατικές ιστοσελίδες γίνονται από κάποιον που έχει γνώση της γλώσσας προγραμματισμού HTML και δεν είναι σωστή επιλογή για κάποιον ο οποίος θέλει να προσθέτει άρθρα καθημερινά ή να την ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα.